Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wentylacja wybranych obiektów podziemnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi wyznaczyć emisję zanieczyszczeń stałych i gazowych w tunelach i innych obiektach podziemnych.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_U01
    Potrafi zaprojektować elementy i złożone konstrukcje budowlane z wykorzystaniem komputerowym metod obliczeniowych.
  • BUD2A_U03
    Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych.