Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wentylacja wybranych obiektów podziemnych
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat bezpieczeństwa w tunelach i innych obiektach podziemnych.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, jest gotów uczestniczyć w ich upowszechnianiu oraz rozumie potrzebę i wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i osobistych.
  • BUD2A_K03
    Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich, ekonomicznych, prawnych i społecznych, cechuje się krytyczną postawą w zakresie oceny skutków i efektywności podejmowanych działań.
  • BUD2A_K04
    Przekazuje społeczeństwu informacje z dziedziny budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały.