Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały narzędziowe
Efekt kształcenia:
Student zna oznaczenia normatywne popularnych materiałów narzędziowych
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U03
    Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności i doboru materiałów do zastosowań technicznych