Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria nowoczesnych materiałów budowlanych
Efekt kształcenia:
Student umie rozpoznać i opisać podstawowe operacje w procesie produkcji i oceny właściwości materiałów budowlanych
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_U03
    Potrafi przeprowadzić ocenę uwarunkowań ekonomicznych prostego procesu technologicznego oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  • IMT2A_U04
    Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań typowych dla inżynierii materiałowej uwzględniających kryteria doboru materiału i procesu wytwórczego