Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inżynieria nowoczesnych materiałów budowlanych
Efekt kształcenia:
Student jest świadomy wpływu technologii na środowisko i rozumie konieczność minimalizacji zużycia surowców i energii niezbędnej do produkcji materiałów budowlanych
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_K03
    Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, przestrzega zasady etyki zawodowej oraz rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii