Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Psychologia biznesu
Efekt kształcenia:
Posiada kompetencje w zakresie wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii biznesu w zawodowych relacjach społecznych
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_K02
    Pracując indywidualnie lub zespołowo jest gotów, w sposób przedsiębiorczy i kreatywny do określania i rozwiązywania priorytetowych zadań inżynierskich dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Przestrzega zasad etyki zawodowej i jest gotów egzekwować je od otoczenia.