Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka budowli
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki budowli, w szczególności zjawisk fizycznych zachodzących w budynku i jego elementach, pojęć i metod z zakresu teorii wymiany ciepła i masy w przegrodach budowlanych, komfortu cieplnego pomieszczeń budynku, bilansu energetycznego budynków mieszkalnych, oświetlenia pomieszczeń oraz akustyki
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W06
    ma podstawową wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego i fizyki budowli, w szczególności przepisów technicznych i kryteriów doboru i projektowania elementów konstrukcyjnych i izolacji budynków