Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyka budowli
Efekt kształcenia:
potrafi pracować indywidualnie i w zespole
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe