Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium specjalistyczne
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę działań związanych z popularyzacją wiedzy z obszaru technologii i zastosowań materiałów ceramicznych
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_K01
    Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych