Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium specjalistyczne
Efekt kształcenia:
Student ma poszerzoną wiedzę w obszarze działalności gospodarczej przedsiębiorstw, w aspekcie ekonomicznym i technicznym.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W05
    Absolwent w sposób pogłębiony zna i rozumie podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju technologii oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości