Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium specjalistyczne
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U07
    Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole