Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Stopy metali nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Student zna techniki tworzenia nowoczesnych stopów metali nieżelaznych o odpowiednich własnościach mechanicznych i fizycznych.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W02
    Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, a także i urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych