Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Stopy metali nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Student potrafi rozwiązać przedstawiony problem z dziedziny inżynierii materiałowej: określenie własności mechanicznych, dobranie odpowiednich własności wytrzymałościowych, uzyskanie właściwej struktury materiału.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie