Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Stopy metali nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Studenci potrafi nawiązywać merytoryczną dyskusję w celu rozwiązania przedstawionego problemu technicznego z zakresu stopów metali nieżelaznych.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy