Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Radiometria w kryminalistyce
Efekt kształcenia:
zna podstawowe metody analizy z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych, zasady ochrony radiologicznej, zna zasady bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń pomiarowych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym,
Powiązania z KEU:
  • ChK2A_W09
    zna podstawowe metody analizy z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych, zasady ochrony radiologicznej
  • ChK2A_W15
    zna zasady bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń pomiarowych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym