Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
BHP i ergonomia
Efekt kształcenia:
Opisywać organizację i zasady funkcjonowania systemu ratownictwa chemicznego w Polsce.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W10
    Ma wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej; wiedzę w zakresie zarządzania oraz ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.