Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
BHP i ergonomia
Efekt kształcenia:
Analizować warunki pracy w biurze, w wybranym przedsiębiorstwie budowlanym i zakładzie o profilu chemicznym pod kątem minimalizacji obciążenia organizmu pracownika oraz proponować korekty.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U10
    stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
  • CHB1A_U12
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi z zakresu chemii budowlanej