Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
BHP i ergonomia
Efekt kształcenia:
Wyjaśniać zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U10
    stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy