Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
BHP i ergonomia
Efekt kształcenia:
Wskazywać zatrudnionym podstawowe sposoby zapobiegania negatywnym następstwom oddziaływania środowiska pracy, np. wypadkom, zatruciom i chorobom zawodowym.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_K03
    potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności