Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Po zakończeniu kursu student: - posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej - rozróżnia prawa osobiste od majątkowych - ilustruje przykładami funkcjonowanie prawa autorskiego na uczelni wyższej - potrafi rozróżnić działania legalne od nielegalnych w sieci internetowej
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W10
    Ma wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej; wiedzę w zakresie zarządzania oraz ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.