Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
BHP i ergonomia
Efekt kształcenia:
Interpretować artykuły Działu X Kodeksu Pracy, Działu IV ustawy Prawo Ochrony Środowiska i ogólne przepisy bhp.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U09
    potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych z zakresu materiałów budowlanych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
  • CHB1A_U10
    stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy