Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Po zakończeniu kursu student potrafi uwzględnić w zadaniach projektowych aspekty prawne wynikające z powstałej twórczości i należnej jej ochrony.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U09
    potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych z zakresu materiałów budowlanych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne