Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elementy matematyki
Efekt kształcenia:
Student potrafi: - sprowadzać wyrażenia liczbowe do prostszej postaci; - rozwiązywać równania i nierówności: z wartością bezwzględną, liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne; - narysować i zbadać funkcje: liniowe, kwadratowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianowe i hiperboliczne; - wyznaczać wyrazy ciągów arytmetycznych i geometrycznych .
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty oraz dokonywać oceny i krytycznej analizy posiadanych informacji w oparciu o dokładne i przybliżone metody matematyczne