Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elementy matematyki
Efekt kształcenia:
Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe oraz rozumie potrzebę dokształcania się.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U08
    potrafi planować i realizować samouczenie się przez całe życie w oparciu o literaturę fachową oraz źródła internetowe, rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego
  • TCH1A_U07
    potrafi pracować samodzielnie i w zespole