Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie projektami
Efekt kształcenia:
Student zna style kierowania oraz specyfikę doboru zespołu projektowego, zna metody oceny projektów inwestycyjnych oraz metody planowania przebiegu projektu.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W10
    Ma wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej; wiedzę w zakresie zarządzania oraz ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.