Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przetwórstwo polimerów
Efekt kształcenia:
zna zasady ochrony środowiska naturalnego związane z wytwarzaniem i formowaniem materiałów polimerowych
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_W05
    Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, w tym form rozwoju indywidualnej przedśiębiorczości, a także zna podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem jakością oraz zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów