Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Magazynowanie energii
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie sposoby magazynowania energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii termicznej
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W14
    ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem
  • MBM2A_W09
    ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narządzi