Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Magazynowanie energii
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie technologie magazynowania energii termicznej
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W14
    ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych