Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Magazynowanie energii
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować podziemny magazyn energii termicznej o wysokiej efektywności procesu magazynowania
Powiązania z KEU:
 • MBM2A_U01
  posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
 • MBM2A_U05
  umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
 • MBM2A_U08
  umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
 • MBM2A_U09
  ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
 • MBM2A_U19
  potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
 • MBM2A_U23
  ma umiejętności podnoszenia efektywności systemów wytwórczych poprzez działania integracyjne oraz umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych wspomagających wytwarzanie