Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizykochemia Materiałów Budowlanych
Efekt kształcenia:
Student umie samodzielnie i w grupie wykonać powierzone zadania w zakresie materiałoznawstwa materiałów budowlanych.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U06
    potrafi przygotować i przedstawić w języku obcym prezentację ustną lub opracowanie pisemne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej
  • TCH1A_U07
    potrafi pracować samodzielnie i w zespole
  • TCH2A_U07
    Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole