Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Biometria w kryminalistyce
Efekt kształcenia:
Zna metody statystycznej weryfikacji hipotez w odniesieniu do przeprowadzonej analizy biometrycznej
Powiązania z KEU:
  • ChK2A_W02
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, w tym statystyki matematycznej dotyczącą różnych metod opracowania danych przydatnych w kryminalistyce, w tym testów statystycznych oraz metod analizy danych wielowymiarowych
  • ChK2A_W03
    zna matematyczne podstawy procedur identyfikacji osób na podstawie cech biometrycznych, wybrane techniki biometryczne stosowane w kryminalistyce