Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza uszkodzeń korozyjnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać raport zawierający wyniki analiz korozyjnych i ich dyskusję
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W08
    ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę w zakresie metod oraz technik badawczych w szczególności analityki surowców i produktów budowlanych, analizy uszkodzeń korozyjnych, monitoringu i analizy zanieczyszczeń środowiska, elektroniki i elektrotechniki,; ma podstawową wiedze w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących materiały i procesy technologiczne, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu