Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Analiza uszkodzeń korozyjnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi uzasadnić wagę problemu związanego z procesami korozyjnymi
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_K06
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ma świadomość, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozumie potrzebe promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących działaności w zawodzie inżyniera