Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przetwórstwo polimerów
Efekt kształcenia:
Uzasadnia rodzaje składników mieszanki polimerowej, niezbędnej do wytworzenia wyrobu o oczekiwanych właściwościach.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • CHB1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe
  • CHB1A_U10
    stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy