Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przetwórstwo polimerów
Efekt kształcenia:
Uzasadnia metody oceny właściwości materiałów polimerowych.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U06
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały oraz procesy technologiczne oraz ocenić ich przydatność w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich
  • CHB1A_U07
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, zestawić stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych posługując się sprzętem komputerowym i odpowiednimi programami oraz wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
  • CHB1A_U11
    potrafi formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie stosując metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne, jak również innych w wynuku samodzielnie poszerzanej wiedzy