Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Procesy korozyjne
Efekt kształcenia:
Informację niezbędne umożliwiające zdanie egzaminu
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie termodynamiki technicznej, w szczególności rozumienia zależności termodynamicznych oraz opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła w procesach technologicznych.