Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Procesy korozyjne
Efekt kształcenia:
Wiedza teoretyczna z zakresu podstaw procesów korozyjnych
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U04
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne