Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Procesy korozyjne
Efekt kształcenia:
Posiadanie wiedzy praktycznej z dziedziny procesów korozyjnych
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe