Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Procesy korozyjne
Efekt kształcenia:
Uzyskanie kompetencji umożliwiających, wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W08
    ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę w zakresie metod oraz technik badawczych w szczególności analityki surowców i produktów budowlanych, analizy uszkodzeń korozyjnych, monitoringu i analizy zanieczyszczeń środowiska, elektroniki i elektrotechniki,; ma podstawową wiedze w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących materiały i procesy technologiczne, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu