Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Języki programowania sterowników przemysłowych
Efekt kształcenia:
Zna narzędzia do projektowania, programowania i uruchamiania oprogramowania w środowiskach symulacyjnych i na układach fizycznych.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_W12
    Ma uporządkowaną wiedzę na poziomie podstawowym w zakresie programowania układów cyfrowych takich jak PLD, FPGA, ASIC. Ma uporządkowaną wiedzę na poziomie średniozaawansowanym w zakresie programowania układów mikroprocesorowych, w szczególności: - zna języki programowania stosowane w automatyce i robotyce, - wie co to jest algorytm - potrafi programować z użyciem struktur i obiektów, Ma uporządkowaną wiedzę na poziomie podstawowym w zakresie oprogramowania systemowego, w szczególności: - zna wybrane systemy operacyjne w tym systemy czasu rzeczywistego, - wie co to jest struktura i baza danych. Ma wiedzę na temat komputerowych narzędzi wspomagających projektowanie i analizę układów automatyki i robotyki.