Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody badań strukturalnych ciała stałego
Efekt kształcenia:
Student poznaje teoretyczne podstawy działania aparatury stosowanej w badaniach naukowych.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W02
    Absolwent pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury, mikrostruktury, właściwości surowców, półproduktów, gotowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady związane z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych, a także z dokumentacją techniczną i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych