Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie numeryczne układów automatyki w środowisku LabVIEW
Efekt kształcenia:
Potrafi obsługiwać interfejs środowiska LabVIEW, analizować przepływ danych oraz rozwiązywać problemy z zastosowaniem technik debugowania.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U09
    Potrafi sformułować algorytm i napisać program oraz zaimplementować na wybrany układ cyfrowy. Potrafi wykorzystać komputerowe narzędzia wspomagania projektowania układów automatyki.