Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie numeryczne układów automatyki w środowisku LabVIEW
Efekt kształcenia:
Potrafi zaimplementować działanie wirtualnych instrumentów oraz tworzyć aplikacje modułowe.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U09
    Potrafi sformułować algorytm i napisać program oraz zaimplementować na wybrany układ cyfrowy. Potrafi wykorzystać komputerowe narzędzia wspomagania projektowania układów automatyki.
  • AIR1A_U10
    Potrafi zaprojektować układ sterowania. Potrafi ocenić jakość układu sterowania. Potrafi wyznaczyć parametry i charakterystyki statyczne i dynamiczne układów regulacji. Potrafi dobrać parametry regulatorów. Potrafi ocenić stabilność układu sterowania.