Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria społeczna
Efekt kształcenia:
Student zna zasady socjotechniki techniki wywierania wpływu społecznego. Wie jakie są mechanizmy manipulacji i perswazji.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne