Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria społeczna
Efekt kształcenia:
Student zna zasady dokonywania zaplanowanych zmian rzeczywistości społecznej i indywidualnej rozumianej jako skuteczność podejmowanych działań
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne
  • NKT1A_W10
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, a także zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;