Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projekt inżynierski
Efekt kształcenia:
Potrafi zintegrować i wdrożyć system informatyczny zgodnie z określonymi wymaganiami, stosując odpowiednie techniki i narzędzia, zapewniając produkt w pełni funkcjonalny i bezpieczny dla użytkownika końcowego
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U04
    Potrafi planować i przeprowadzać testy, eksperymenty i badania z dziedziny elektroniki, telekomunikacji i informatyki, w szczególności związane z analizą kryminlistyczną oraz analizą bezpieczeństwa, oparte na obliczeniach, symulacjach komputerowych i pomiarach.
  • NKT1A_U05
    Potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania prostych programów komputerowych
  • NKT1A_U07
    Potrafi projektować systemy wbudowane oraz aplikacje komputerowe z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, wspierajacych proces wnioskowania w kryminalistyce, przy wykorzystaniu właściwych metod, technik i narzędzi,