Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Projekt inżynierski
Efekt kształcenia:
Potrafi planować i współpracować w zespole tworzącym projekt, adekwatnie do odgrywanej roli
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
  • NKT1A_K03
    Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
  • NKT1A_K04
    Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych