Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Psychologia osobowości i psychopatologia
Efekt kształcenia:
- ma wiedzę na temat podstawowych cech osobowości oraz zaburzeń psychicznych
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne