Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Psychologia osobowości i psychopatologia
Efekt kształcenia:
- potrafi interpetować zachowania ludzi w kontekście typów osobowości i ich zaburzeń
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U10
    Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i specjalistyczną do interpretowania wybranych zjawisk społecznych w obszarze obowiązującego prawa i w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz formułować własne opinie.