Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Psychologia osobowości i psychopatologia
Efekt kształcenia:
- wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii osobowości oraz psychopatologii w swojej praktyce
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K04
    Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych